Radny miasta Zielona Góra, biografia, charytatywnie, logopeda.

Diagnoza, terapia, rehabilitacja

Właściciel Zielonogórskiego Ośrodka Logopedii i Terapii dr Grzegorz Hryniewicz 

NEUROLOGOPEDA KLINICZNY

 • zaburzenia mowy, usuwanie wad wymowy, nauczanie mowy – mówienia i rozumienia w przypadku jej braku lub utraty, terapia jąkania

EMISJONISTA – SPEC. EMISJI GŁOSU

 • korekta i nauka z zakresu higieny i emisji głosu mówionej i śpiewanej dla wszystkich grup i osób indywidualnych pracujących głosem: nauczycieli, dziennikarzy, aktorów, wokalistów, polityków itp.

NAUCZYCIEL, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

 • usuwanie trudności w nauce czytania i pisania, prowadzenie specjalistycznych zajęć w zakresie terapii indywidualnej oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się, a także mających zaburzenia zachowania.

Ukończone szkoły

 • – Doktorat, Uniwersytet Zielonogórski 2021
 • – „Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej”, Uniwersytet Medyczny, Poznań 2022
 • – „Neurologopedia Kliniczna”, Uniwersytet Medyczny, Wrocław 2012
 • – „Logopedia z Emisją Głosu”, Uniwersytet Zielonogórski 2011
 • – „Logopedia z Terapią Pedagogiczną”, Uniwersytet Zielonogórski 2010
 • – „Magister sztuki”, Uniwersytet Zielonogórski 2009

Konferencje, seminaria naukowe

 • Rok 2018
 • – Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność w kontekście interdyscyplinarnym”, tytuł ref. „Problemy emisji głosu u ludzi z niepełnosprawnościami”. Organizacja: Rada Studentów Niepełnosprawnych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski. 4-5.12.2018r
 • – Konferencja Naukowa „Cisza nie musi być głucha”, tytuł ref. „Odczuwanie muzyki przez osoby niedosłyszące”. Organizacja: Rada Studentów Niepełnosprawnych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski. 06.11.2018r.
  – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauczyciel. Czas. Przestrzeń. Szkoła. Edukacja aksjologiczna. 17.10.2018, Uniwersytet Zielonogórski.
  – organizacja XXXII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, 17-22.09.2018, „Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?” PAN, Łagów Lubuski
 • – Słowacja, Międzynarodowa Konferencja, Catholic University In Ruzomberok, Faculty of Education, Juraj Pales Institute in Levoca, Kompetencje nauczycieli do edukacji włączjącej. 12.09.2018
 • – Słowacja, Międzynarodowa Konferencja, Catholic University In Ruzomberok, Faculty of Education, Juraj Pales Institute in Levoca, Wiedza nauczycieli na temat higieny głosu w edukacji włączającej. 12.09.2018
 • Rok 2017
 • – Seminarium naukowe „200-lecie alfabetu migowego w Polsce”, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii, Pracownia Logopedii, tytuł wystąpienia: „Muzyka nie jest głucha”. Zielona Góra
 • – Seminarium naukowe „Jąkanie – pokonać demona”, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii, Pracownia Logopedii, tytuł wystąpienia: „Różnorodność procedur terapii jąkania”. Zielona Góra
 • – V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Wczesne wspomaganie rozwoju – perspektywa interdyscyplinarna”, tytuł wystąpienia: „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia – efektywność terapii”. UZ WPPS, Zielona Góra.
 • – V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Wczesne wspomaganie rozwoju – perspektywa interdyscyplinarna”, tytuł wystąpienia: „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia – badania własne”. UZ WPPS, Zielona Góra.- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne Dyskursy Edukacyjne – DYSKURSY ZMIANY, UZ, WPPS.
 • – Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, tytuł wystąpienia: „Profilaktyka emisji głosu i słuchu”. Koszyce, Czechy „Klinicko logopedicke”
 • – Seminarium naukowe „GŁOS mamy jeden na całe życie – zaburzenia emisji głosu jako problem społeczny”. Tytuł wystąpienia: „Problemy emisji i higieny głosu w różnych grupach zawodowych”. UZ WPPS, Zielona Góra
 • – Seminarium naukowe „Dziecięcy mutyzm wybiórczy – moda, epidemia czy błąd diagnostyczny?”. Tytuł wystąpienia: „Wspomaganie muzyką terapii dzieci z mutyzmem”. UZ WPPS, Zielona Góra
 • Rok 2016
  – Ogólnopolska Konferencja „Stop chorobom, niepełnosprawnościom i cierpieniom. Odwracamy wektor świata”. Temat wystąpienia: „Zakres współpracy logopedy z lekarzami, specjalistami w terapii osób z zaburzeniami głosu”. Strzałków, 26.09.2016r.- IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna / The 4th International Logopaedic Conference „Morbum evitare quam curare facilius est”, UZ WPPS, temat wystąpienia: Profilaktyka zaburzeń emisji głosu u nauczycieli / Prevention of voice emission disorders in teachers
  – Workshop: Psycho-fyzické nastavenie na hlasový prejav, Smižany:
  a) Referat: Wpływ napięcia mięśniowego na emisję głosu
  b) Przeprowadzenie warsztatu dla słowackich uczestników: Wpływ napięcia mięśniowego na emisję głosu- Interdyscyplinarne badania w działaniu, UZ WPPS, temat wystąpienia: Głos mamy jeden na całe życie – zaburzenia emisji głosu jako problem społeczny
  – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w Polsce na tle świata [Małgorzata Kozłowska, Grzegorz Hryniewicz]
 • Rok 2015
 • – Członek Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej, Łagów Lubuski
 • – III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – „Muzyka jako swoista forma komunikacji”, Łagów Lubuski
 • – III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w Polsce na tle świata”, Łagów Lubuski
 • Rok 2013
 • – II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – „Zaburzenia stawu skroniowo – żuchwowego a funkcjonowanie aparatu mowy”, Łagów Lubuski
 • Rok 2010
 • – „Metody Diagnozy i Terapii Logopedycznej”, pt. „Emisja głosu dla nauczycieli”, Garbicz 2010

Publikacje

 • Rok 2021
 • – Komunikacja interpersonalna w pracy logopedy, 2021, Anita Famuła-Jurczak , Grzegorz Hryniewicz, Wielkopolski Przegląd Logopedyczny, nr 1, 25–33, ISSN: 1731-0792
 • Rok 2018
 • – Zawodowe uwarunkowania zaburzeń głosu u nauczycieli szkół podstawowych – wybrane zagadnienia, 2020, Ewa Skorek , Grzegorz Hryniewicz , Anita Famuła-Jurczak , W: Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej, 2020 / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet Zielonogórski (#), s. 195–221, ISBN: 9788394571450
 • – Kompetencje zawodowe nauczycieli w edukacji włączającej, 2018, Anita Famuła-Jurczak , Urszula Barczyszyn , Grzegorz Hryniewicz , W: Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov, 2018 / eds. Veronika Kušnírová, Gabriela Vojteková, VERBUM – vydavateľstvo KU: Ružomberok, s. 61–74, ISBN: 9788056105986
 • – Dziecięcy mutyzm wybiórczy studium przypadku, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, 27(2)/2018 s. 203-214
 • Rok 2017
 • – Problematyka zaburzeń emisji głosu u nauczycieli – wybrane zagadnienia / Grzegorz Hryniewicz // W: Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej / red. nauk. Ewa M. Skorek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 2017 – s. 311-322 .- ISBN: 9788394571429
 • Rok 2016
 • – Muzyka jako swoista forma komunikacji / Grzegorz Hryniewicz, Małgorzata Kozłowska // W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 2016 – s. 255–253 .- ISBN: 9788394571405 Kod: MOR-NANG
 • – Rozwój wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce i na świecie – wybrane zagadnienia / Małgorzata Kozłowska, Grzegorz Hryniewicz // W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 2016 – s. 99–117 .- ISBN: 9788394571405
 • Rok 2014
 • – „Komunikacja, zaburzenia, terapia” artykuł pt.: „Zaburzenia stawu skroniowo – żuchwowego a funkcjonowanie aparatu mowy”, – Uniwersytet Zielonogórski 2014.
 • Rok 2010
 • – „Methods of direct stimulation in speech therapy” artykuł pt.: „Emisja głosu dla nauczycieli”, Uniwersytet Zielonogórski 2010

Ukończone szkolenia, certyfikaty, dyplomy

 • Rok 2018
 • – „Rozwój zawodowy nauczyciela, jako realizacja obowiązku wunikającego z art.6,pkt.3 Ustawy Karty Nauczyciela”
 • – „Poznaj siebie, zrozum dziecko”
 • – „Radzenie sobie ze zmianą i trudnościami w kontekście zawodowym i osobowościowym”
 • – „Motywacja do nauki dzieci w młodszym wieku szkolnym – jak ją utrzymać?”
 • Rok 2017
 • – Udział w „XXXI Letniej Szkole Młodych Pedagogów”
  – „Porozumienie bez przemocy – empatyczna komunikacja cz.II”
  – „Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”
  – „Inteligencje wielorakie a dobór metod nauczania”
  – „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem”
  – „Prawo oświatowe a awans zawodowy”
  – „Porozumienie bez przemocy – empatyczna komunikacja cz.I”
 • Rok 2016
  – „Prewencja i profilaktyka wad i zaburzeń rozwojowych oraz holistyczna terapia. Model Jolanty Falany – Kozłowskiej”.
  – „Platforma edukacyjna uatrakcyjnieniem procesu dydaktycznego”
  – „Motywująca rola oceny szkolnej – ocenianie kształtujące”
  – „Praktyczny wymiar techniki emisji głosu w kontekście profilaktyki zaburzeń głosu”
 • Rok 2015
  – „Specyficzne kształcenie dorosłych”
  – „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych”
 • Rok 2014
  – „Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym w klasie”
  – „Multimedia w pracy nauczyciela”
  – „Nauczyciel otwiera drzwi do sukcesu ucznia”
 • Rok 2013
  – „Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie zarządzania oświatą”
 • Rok 2012
  – „Neurorozwojowa diagnoza i terapia integracji odruchów dynamicznych i posturalnych” Wrocław
  – „Emmett Therapies” Wrocław
  – „Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną”, Łódź
 • Rok 2011
 • – „Sztuka przemawiania i prezentacji”
  – „Stymulacja audio-psycho-lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa”, Warszawa
 • Rok 2010
  – „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii i integracji sensomotorycznej”, Żagań
  – „Godność dziecka”, Zielona Góra
  – „Emisja głosu”, Zielona Góra
  – „Nowoczesne nauczanie przy wykorzystaniu otwartej platformy edukacyjnej”
  – „Nowoczesne nauczanie – Dziennik lekcyjny Optimum”
  – „Zastosowanie technologii informatycznych w oświacie”
  – ” Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania”
 • Rok 2009
  – „Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania” 2009
 • Rok 2001
  – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, Zielona Góra 2001

Zapraszam do odwiedzenia strony Fundacji Warto Jest Pomagać