Radny miasta Zielona Góra, biografia, charytatywnie, logopeda.

Szanowni Państwo.

Po raz trzeci chciałbym reprezentować Państwa w Radzie Miasta Zielona Góra.

Dotychczas bardzo dużo zrobiłem dla okręgu nr 2, w którym Państwo mieszkają wspierając bibliotekę na Ptasiej, budując nowe miejsca parkingowe, przeznaczając środki na modernizację zielonogórskiego Amfiteatru, wyposażając nasz Miejski Żłobek Wisienka, wyposażając nasze przedszkola w tablice interaktywne i nowe place zabaw dla dzieci. Wsparłem także nasze szkoły przeznaczając środki na modernizację obiektów. Przyczyniłem się do odnowienia chodników i odrestaurowania nawierzchni pieszych. Nie sposób wymienić wszystkiego. Zapraszam do sprawdzenia dotychczasowych moich działań w okręgu nr 2, które przedstawiam na mojej stronie internetowej w zakładce „Radny miasta”.

Jestem doktorantem, wykładowcą UZ, nauczycielem, neurologopedą klinicznym, specjalistą emisji głosu, społecznikiem. Wielu z Państwa mogę być znany jako Prezes Stowarzyszenia „Warto jest pomagać”

W obecnej radzie miasta pełnię funkcję przewodniczącego komisji edukacji i wychowania oraz jestem członkiem komisji zdrowia, kultury i sportu. Jestem zaangażowany w sprawy społeczne: jestem członkiem rady społecznej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze oraz członkiem rady społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Zielonej Górze.

Jestem społecznikiem, 14 lat działam charytatywnie, założyłem Stowarzyszenie „Warto jest pomagać”, które w tym roku obchodzi Jubileusz 10 lat istnienia i dzięki któremu pomagam na szeroką skalę osobom, które tego potrzebują. Łącznie udało mi się pomóc na kwotę blisko 3 milionów złotych. Organizuję także w Zielonej Górze od 3 lat Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To cel mojego życia.

Jako radny miasta Zielona Góra osobiście udało mi się finansowo wesprzeć mieszkańców Zielonej Góry, organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki na blisko MILION ZŁOTYCH. Zielona Góra to moje miasto rodzinne. Podczas poprzedniej kadencji byłem aktywnym radnym, nie bałem się poruszać trudnych tematów, byłem głosem mieszkańców, zawsze reagowałem i angażowałem się w problemy ludzi. To się nie zmieni !

W nadchodzącej kadencji priorytetami moim są: remont Amfiteatru, rewitalizacja Wzgórz Piastowskich, wsparcie dla szkół i przedszkoli, żłobków, wsparcie seniorów. Remonty dróg i  budowa parkingów, tworzenie sprzyjających terenów rekreacyjnych, zielona rewitalizacja parków, rozbudowa sieci rowerów miejskich, wyposażenie nowopowstającego szpitala Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, wsparcie organizacji pozarządowych. Stworzenie nowych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu.

Jestem otwarty na Państwa uwagi, zapraszam do kontaktu.