Radny miasta Zielona Góra, biografia, charytatywnie, logopeda.

26 lutego 2018 roku odwiedziłem Miejskie Przedszkole nr 40 przy ul. Szczekocińskiej 13 w Zielonej Górze. Spotkałem się także z trzema grupami o nazwach: Wiewiórki, Żabki i Smerfy. Pani Dyrektor Elżbieta Tyczyńska opowiedziała mi o działalności placówki, o pracownikach, nauczycielach, rodzicach i dzieciach. Rozmawiałem także z pracownikami: nauczycielami, kucharkami i dowiedziałem się o potrzebach i pomysłach mających na celu poprawę funkcjonowania całego terenu m. in. o potrzebie wymiany wentylacji w kuchni i remontu murku przy wejściu do przedszkola. Gratuluję Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom zaangażowania w edukację dzieci.